{{ "Return to" | translate }} SDA.PL
Zasady ochrony prywatności
Zaktualizowano 25 maja 2018 r

Niniejsze zasady ochrony prywatności (te “zasady ochrony prywatności”) mówią, jak wykorzystujemy informacje użytkownika przekazywane przy korzystaniu z naszej platformy Auction Mobility’ Auction Experience Management Platform na stronie internetowej (“Witryna”) i aplikacji mobilnych (aplikacji) (“Aplikacja”) udostępnianych przez Auction Mobility LLC (“my,” “nasz” lub “nasze”) w imieniu Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. (“Auction House”). Nasze warunki korzystania oraz warunki sprzedaży Domu aukcyjnego są włączone przez odniesienie.

Witryna i Aplikacja pozwalają użytkownikowi, między innymi, na wykorzystanie komputera lub urządzenia przenośnego do składania ofert i monitorowania aukcji na żywo (łącznie zwane dalej “Usługami”). Zgodnie z naszą umową z Domem aukcyjnym Dom aukcyjny jest właścicielem wszelkich informacji gromadzonych za pośrednictwem Serwisu; my działamy jako przetwórca danych. Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy użytkownicy korzystają z Witryny i Aplikacji. Nie obejmuję one gromadzonych przez Dom aukcyjny przez inne kanały (np. usługi wyceny, subskrypcje katalogów, transakcje sprzedaży telefonicznej itp.) Dane użytkownika udostępniamy Domowi aukcyjnemu, a przeprowadzenie transakcji przy użyciu Aplikacji jest wyrażeniem zgody na takie udostępnienie. Dom aukcyjny może posiadać własne zasady ochrony prywatności. Informacje o tym, jak Dom aukcyjny je realizuje, można znaleźć w polityce prywatności Domu aukcyjnego.

Jakie rodzaje informacji gromadzi Witryna i Aplikacja?
Jakie rodzaje informacji gromadzi Witryna i Aplikacja?

Zbieramy i przechowujemy informacje, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, jak również dane związane z korzystaniem z Witryny i Aplikacji.

Podczas rejestracji i korzystania z Usług prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła. Można również zdecydować się na dostarczenie nam dodatkowych informacji, takich jak numer telefonu kontaktowego. Wszystkie informacje wymienione w tym paragrafie określane są zbiorczo jako “Dane osobowe” użytkownika. Te Dane osobowe są nam potrzebne do dostarczenia Użytkownikowi Aplikacji i są przetwarzane zgodnie z jego wnioskiem.

W razie decyzji o zakupie przedmiotu na aukcji informacje o płatności są przetwarzane przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym działem zatytułowanym “Przetwarzanie płatności za przedmioty” kupione na aukcjach. Wszystkie informacje dotyczące płatności są niezbędne do realizacji transakcji, o którą zawnioskowano w Domu aukcyjnym.

Aplikacja może również realizować powiadomienia push o nadchodzących wydarzeniach, takich jak wyprzedaże lub aukcje. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień push, korzystając z ustawień na swoim urządzeniu przenośnym. Aby przerwać zbieranie wszelkich informacji przez Aplikację, możesz odinstalować Aplikację. Możesz użyć standardowych procesów dezinstalacji, które mogą być dostępne jako element urządzenia mobilnego, lub skorzystać z funkcji sklepu z aplikacjami lub sieci.

Dodatkowo gromadzimy automatycznie pewne informacje i dane analityczne związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny i Aplikacji (“Informacje o użytkowaniu”). Łącznie niniejsze Informacje o użytkowaniu są danymi uniemożliwiającymi identyfikację użytkownika lub danymi anonimowymi, w tym datą i godziną wizyty, siecią telefoniczną powiązaną z urządzeniem przenośnym, systemem operacyjnym lub platformą urządzenia przenośnego’, typem używanego urządzenia przenośnego, unikalnym identyfikatorem urządzenia’przenośnego oraz lokalizacją i funkcjami naszej Aplikacji, do których użytkownik uzyskał dostęp (zbiorczo: “Informacje zagregowane”). Informacje zagregowane nie są w żaden sposób powiązane z Danymi osobowymi użytkownika. Informacje o użytkowaniu są niezbędne do działania i optymalizacji Witryny i Aplikacji.

Jak wykorzystywane są moje informacje i jak długo są przechowywane?
Jak wykorzystywane są moje informacje i jak długo są przechowywane?

Zgromadzone informacje, w tym Dane osobowe, są używane do udostępniania i poprawy jakości naszych usług. Wykorzystujemy takie informacje do:

  • odpowiadania na zapytania lub prośby o usługi i monitorowanie takich odpowiedzi;

  • dostarczania informacji o naszych produktach i usługach oraz wprowadzania ich na rynek;

  • dokonywania transakcji między użytkownikiem i Domem aukcyjnym za pomocą Aplikacji;

  • rozwiązywania problemów; oraz

  • zarządzania Witryną i Aplikacją oraz oceny korzystania z Usług.

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie korzystał z Witryny i/lub Aplikacji oraz tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Domu aukcyjnego lub zobowiązań prawnych. Informacje zbiorcze będą przechowywane przez okres do 24 miesięcy.

Jak dzielicie się moimi informacjami z innymi podmiotami?
Jak dzielicie się moimi informacjami z innymi podmiotami?

Prowadzimy Witrynę i Aplikację oraz świadczymy Usługi w związku z i w imieniu Domu Aukcyjnego. Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Indywidualne informacje oraz Informacje o użytkowaniu udostępniamy Domowi aukcyjnemu w celach biznesowych, w tym w celach marketingowych. Dom aukcyjny może mieć własne zasady ochrony prywatności, z którymi należy się zapoznać w celu uzyskania informacji o sposobie wykorzystywanie informacji przez Dom aukcyjny.

Przetwarzanie płatności za przedmioty kupione na aukcjach

Do przetwarzania płatności za przedmioty kupione na aukcjach korzystamy z zewnętrznych procesorów kart kredytowych innych firm, które użytkownik wybiera za pośrednictwem Usług. Aby to umożliwić, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i suma zamówień są udostępniane za pomocą bezpiecznych (zaszyfrowanych) narzędzi zewnętrznym procesorom płatności, wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Należy pamiętać, że dane karty kredytowej (numer karty kredytowej, data ważności, kod bezpieczeństwa) są przechowywane przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności, a nie przez nas. W celu ochrony i zabezpieczenia danych użytkownika zawarliśmy umowy (w tym umowy o przetwarzanie danych dla naszych użytkowników znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) z naszymi przetwórcami płatności. Aby uzyskać informacje na temat naszych procesorów płatności, prosimy o kontakt pod adresem info@auctionmobility.com.

Usługodawcy

W celu świadczenia Usług Dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym zewnętrznym usługodawcom, w tym zewnętrznemu procesorowi płatności. Informacjami zbiorczymi dzielimy się z firmami, które świadczą dla nas usługi public relations i usługi marketingowe. Takie informacje będą udostępniane przez nas wyłącznie w celu dostosowania, zmierzenia i udoskonalenia naszej Witryny, Aplikacji i Usług.

Procesy prawne

Te informacje, w tym Dane osobowe, które naszym zdaniem są odpowiednie do ochrony naszych praw lub do współpracy w dochodzeniach dotyczących oszustw lub innych nielegalnych lub nieodpowiednich działań lub w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz sądowy lub inne podobne procesy prawne, mogą zostać ujawnione. Jeśli w wezwaniu pojawi się wniosek o informacje o zidentyfikowanym użytkowniku lub ograniczonej grupie użytkowników, dołożymy wszelkich starań biznesowych — jeśli będzie to dozwolone — aby skontaktować się z użytkownikiem lub użytkownikami przed przekazaniem tych informacji stronie tego żądającej. Nie możemy zagwarantować, że we wszystkich przypadkach będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem (użytkownikami).

Możemy ujawnić Dane osobowe agentowi lub przedstawicielowi prawnemu użytkownika (np. posiadaczowi pełnomocnictwa udzielonego przez użytkownika lub wyznaczonemu dla użytkownika opiekuna prawnego) i możemy w takim przypadku zażądać weryfikacji tożsamości przed ujawnieniem Danych osobowych.

Jak w każdej innej działalności, istnieje możliwość, że w przyszłości będziemy mogli połączyć się z inną firmą lub zostać przez nią zakupieni. W przypadku nabycia, firma, która nas nabędzie, zyska dostęp do informacji przez nas utrzymywanych, w tym Danych osobowych, ale pozostanie związana niniejszymi Zasadami ochrony prywatności do czasu ich zmiany.

Informacje zbiorcze

Nie jesteśmy ograniczeni w korzystaniu przez nas z Informacji zbiorczych, które nie pozwalają na bezpośrednie skojarzenie z konkretnym użytkownikiem, oraz nieidentyfikowalnych informacji zbiorczych o naszych użytkownikach (taką jak liczba użytkowników naszych Usług, rozmieszczenie geograficzne naszych użytkowników, ilość informacji zlokalizowanych i/lub usuniętych itp.).

Jak mogę zmienić, usunąć lub otworzyć moje dane osobowe?
Jak mogę zmienić, usunąć lub otworzyć moje dane osobowe?

Użytkownik może przeglądać, zmieniać lub otwierać swoje Dane osobowe w dowolnym momencie po zalogowaniu się do Usług i przystąpieniu do zmiany informacji o koncie. Aby usunąć swoje Indywidualne informacje podane w związku z Usługami, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@auctionmobility.com. Przekażemy wniosek do Domu aukcyjnego.

Jak Usługi wykorzystują pliki cookie lub inne technologie?
Jak Usługi wykorzystują pliki cookie lub inne technologie?

Gromadzimy automatycznie pewne informacje na temat urządzenia przenośnego użytkownika, takie jak jego rodzaj używanego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, lokalizacja, rodzaj używanej przeglądarki internetowej urządzenia mobilnego oraz informacje o sposobie korzystania z Aplikacji przez użytkownika. Jeśli wolisz, możesz zaprogramować urządzenie mobilne tak, aby nie przechowywało tych informacji podczas korzystania z Aplikacji. Niektóre funkcje aplikacji mogą być dostępne tylko poprzez zbieranie i wykorzystywanie tego typu „danych z pamięci podręcznej”. Dane z pamięci podręcznej mogą być przez nas używane, aby pomóc w gromadzeniu danych oraz śledzić wykorzystanie Aplikacji i aktualne trendy, które pozwolą nam na zapewnienie wyższej jakości oferty.

Na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane usługi analityczne podmiotów zewnętrznych, takich jak Google Analytics. Informacje zebrane w ten sposób (w tym adres IP) zostaną ujawnione tym usługodawcom, którzy potrzebują tych informacji do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Aby wyłączyć Google Analytics, należy pobrać dodatek do przeglądarki dezaktywujący funkcję Google Analytics, który został udostępniony przez firmę Google w Google Analytics Guide. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w celu ulepszenia Usług; nie łączymy ich z danymi osobowymi. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Jak mogę chronić moje informacje?
Jak mogę chronić moje informacje?

Wdrożyliśmy standardowe praktyki branżowe w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym środki administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Bezpieczeństwo konta zależy od ochrony hasła i urządzenia mobilnego (urządzeń mobilnych). Użytkownik odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach konta lub na urządzeniu przenośnym. Użytkownik nie może udostępniać nikomu swojego hasła ani dostępu do Usług. Nigdy nie będziemy prosić użytkownika o przesłanie nam hasła lub innych poufnych informacji w wiadomości e-mail; możemy prosić o wprowadzenie tego typu informacji na Stronie lub w interfejsie Aplikacji. W razie obawy, że osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do hasła, należy je natychmiast zmienić. W razie obawy, że doszło już do nieautoryzowanego dostępu, należy to natychmiast zgłosić na stronie info@auctionmobility.com. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia nas o ustalonej sytuacji, w której jakiekolwiek informacje dostarczone przez Usługi lub przesłane w związku z Usługami zostały utracone, skradzione lub wykorzystane bez zezwolenia.

W przypadku ogólnych wątpliwości lub pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji gromadzonych, przetwarzanych lub przechowywanych na Stronie lub w Aplikacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@auctionmobility.com.

Data wejścia w życie; zmiany w zasadach
Data wejścia w życie; zmiany w zasadach

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Usług, zastosowanie będzie miała aktualna wersja Zasad. W związku z tym podczas korzystania z Usług należy sprawdzić datę aktualnych Zasad (umieszczoną na górze) i sprawdzić zmiany od ostatniej wersji. Nasza działalność często się zmienia. W związku z tym Zasady także mogą ulegać okresowym zmianom. O ile nie zaznaczono inaczej, aktualne Zasady mają zastosowanie do wszystkich informacji, które posiadamy o użytkowniku. Bez zgody użytkownika nie zmienimy w istotny sposób naszych zasad i praktyk w stronę zmniejszenia poziomu ochrony Danych osobowych zebranych w przeszłości.

Powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii
Powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii

Przepis California Civil Code Section 1798.83 pozwala klientom, którzy są mieszkańcami Kalifornii i którzy dostarczyli nam „dane osobowe” (zgodnie z definicją tego terminu w sekcji 1798.83) na zażądanie pewnych informacji dotyczących ujawnienia tych informacji stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego. Użytkowników mieszkających w Kalifornii z pytaniami dotyczącymi tej kwestii prosimy o kontakt przez e-mail na adres info@auctionmobility.com lub pocztą konwencjonalną:
Auction Mobility
192 South St., Suite 600
Boston MA 02111.

Dla użytkowników znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Dla użytkowników znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Użytkownicy znajdujący się w EOG mają prawo do pewnych informacji dotyczących swoich danych osobowych oraz do poznania naszej podstawy prawnej do gromadzenia i przetwarzania takich danych osobowych.

Cel

Przykłady danych osobowych
(wykaz nie jest wyczerpujący)

Podstawy prawne przetwarzania danych

Aby zapewnić żądane usługi (np. licytowanie, wysyłka, płatność)

Nazwa, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu)

Dane karty płatniczej

Zapisy komunikacji (w tym instrukcje licytacji zapisane w dziennikach licytacji online)

Realizacja zamówienia

Aby zachować zgodność z wymogami prawnymi

Szczegóły dotyczące wcześniejszych transakcji (w tym zapłaconych lub pobranych podatków) i/lub dostaw (w tym wszelkich uzyskanych zezwoleń lub zapłaconych ceł)

Informacje dotyczące sporu lub postępowania sądowego

Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi

Aby uzyskać szczegółowe informacje o zbliżających się aukcjach lub innych wydarzeniach z Domu aukcyjnego

Imię i nazwisko, adres e-mail

Preferencje marketingowe i komunikacyjne (na koncie w Domu aukcyjnym)

Uzasadnione interesy

Monitorowanie działania naszej Witryny i Aplikacji oraz zapewnienie wyższej jakości obsługi

Adres IP

Typ przeglądarki, identyfikator urządzenia i system operacyjny

Zasoby, do których użytkownik ma dostęp przez konto w Domu aukcyjnym i w Usługach

Dane uzyskane z plików cookie, dzienników internetowych i innych podobnych technologii, które monitorują korzystanie z naszej Witryny i Aplikacji

Uzasadnione interesy

Prawa rezydentów EOG

Użytkownik ma prawo dostępu, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do Danych osobowych lub dokonać ich korekty za pośrednictwem swojego konta. Aby usunąć swoje Indywidualne informacje podane w związku z Usługami, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@auctionmobility.com. Przekażemy wniosek do Domu aukcyjnego. W przypadku wszystkich innych zgłoszeń od podmiotów danych zgodnych z prawem EOG będziemy współpracować z Domem aukcyjnym jako administratorem Danych osobowych.

Czy moje dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG?

Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych i świadczymy nasze usługi ze Stanów Zjednoczonych, w związku z czym Dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie mają takich samych przepisów o ochronie danych jak w EOG. Mamy certyfikaty zgodności z umowami Tarcza prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA określonymi przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania informacji o użytkowniku przekazywanych z dowolnego kraju w EOG lub Szwajcarii (w zależności od przypadku) do Stanów Zjednoczonych. Aby przeczytać nasze oświadczenie o Tarczy prywatności, kliknij tutaj. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarcza prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/list. Oprócz naszego certyfikatu Tarcza prywatności świadczymy usługi na rzecz Domu aukcyjnemu jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z instrukcjami i umową o przetwarzaniu danych, w tym zatwierdzonymi przez Komisję Europejską „standardowymi klauzulami umownymi”.Więcej szczegółów na temat typowych standardowych klauzul można znaleźć tutaj.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Aby skontaktować się z nami w zakresie pytań lub komentarzy dotyczących niniejszych Zasad albo zbierania i rozpowszechniania informacji w ramach Aplikacji, prosimy o wiadomość na adres info@auctionmobility.com lub kontakt pocztowy:
Auction Mobility
192 South St., Suite 600
Boston MA 02111.

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Danych osobowych przez Dom aukcyjny prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności Domu aukcyjnego i bezpośredni kontakt z Domem aukcyjnym.

Interpretacja
Interpretacja

Niniejsze Zasady ochrony prywatności podlegają interpretacji w języku angielskim; wszelkie tłumaczenia są oferowane wyłącznie dla wygody stron. W przypadku sprzeczności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, pierwszeństwo ma wersja angielska.